Mapa Biuletynu

 Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
  · Aktualności i komunikaty
  · Statut, regulaminy, zarządzenia
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2010
  · · 2009
  · · 2008
  · Pracownicy zespołu
  · Zadania GZOO
  · Dokumenty i wnioski do pobrania
  · Budżet
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · · 2011
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2008
  · Przetargi
  · Zarządzenia
  · Informacja publiczna
 Przedszkole Samorządowe "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej
  · Aktualności
  · Statut, regulaminy i procedury
  · Rekrutacja
  · Dokumenty do pobrania
  · Organizacja pracy
  · · Ramowy program dnia
  · · · Grupa 'Bławatki'
  · · · Grupa 'Słoneczniki'
  · · · Grupa 'Fiołki'
  · · · Grupa 'Dzwoneczki'
  · · · Grupa 'Bratki'
  · · · Grupa 'Rumianki'
  · · · Grupa 'Maczki'
  · · · Grupa 'Różyczki'
  · Pracownicy
  · Kronika 2011-2012
  · Kronika 2008/2009
  · Kronika 2013/2014
  · Kronika 2012/2013
  · Kronika 2015/2016
  · Kronika 2016/2017
  · Kronika 2017/2018
  · Kronika 2018/2019
  · Kronika 2019/2020
  · RODO
  · · Klauzula RODO -dane osobowe
  · · · Klauzula RODO -dane osobowe
  · Bank Pomysłów
  · · Grupa 3-4 latki
  · · Grupa 5-6 latki
  · · Specjaliści
 Przedszkole Samorządowe "Jarzębinka" w Brzozie
  · Ogłoszenia i informacje
  · Pracownicy
  · Dokumenty do pobrania
  · Statut, regulaminy i procedury
  · Rekrutacja
  · Organizacja pracy
  · Organizacja religii w Przedszkolu
  · Kronika 2013-14
  · Kronika 2012-13
  · Kronika 2011-2012
  · Kronika 2010-2011
  · Kronika 2009-2010
  · Gazetka przedszkolna
 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
  · Aktualności
  · · Aktualności
  · Informacje o jednostce
  · · Status prawny
  · · Obwód
  · · Dane statystyczne
  · · Baza lokalowa
  · Struktura organizacyjna
  · · Dyrekcja
  · · Rada Pedagogiczna
  · · Rada Rodziców
  · · Samorząd Uczniowski
  · · Pracownicy Administracji i Obsługi
  · Budżet
  · Dokumenty
  · Kontrole
  · Oferty pracy
  · · oferty pracy 2008-2013
  · · oferty pracy 2018
  · Sukcesy uczniów
  · · sukcesy uczniów
  · Informacje z lat 2008-2013
  · Archiwum 2008/2009
  · · Archiwum 2010/2011
  · · Archiwum 2009-10
  · · Archiwum 2011/2012
  · Informacje z lat 2014-2016
 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
  · Aktualności
  · · Aktualności 2018-19
  · · Aktualności 2017-18
  · · Aktualności 2016-17
  · · Aktualności 2019-20
  · Statut i regulaminy
  · informacje o szkole
  · · Uczniowie
  · · Organizacje szkolne
  · Historia szkoły
  · Osiągnięcia
  · · Osiągnięcia 2015-16
  · · Osiągnięcia 2013-14
  · · Osiągnięcia 2012-13
  · · Osiągnięcia 2011-12
  · · Osiągnięcia 2010-11
  · Kadra
  · Informacje dla rodziców
  · Archiwum 2008/2009