Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Dostawa 170 m3 oleju napędowego grzewczego (opałowego lekkiego) z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.5.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45. Cena wybranej oferty (z VAT): 467.430,50 zł (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści 50/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów).  

zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w roku szkolnym 2017/2018

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.3.2017
wartość: poniżej 209.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o. 85-097 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 58 w cenie 132.130,00 zł (słownie złotych: Sto trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści 00/100) dla części Nr 1 zamówienia oraz 92.310,00 zł (słownie złotych: Dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć 00/100) dla części Nr 2. Uzasadnienie wyboru: w części Nr 1 i Nr 2 zamówienia została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)