Klauzula informacyjna dla użytkowników Przedszkola Samorządowego "Stokrotka" w Nowej Wsi Wielkiej

Uprzejmie informujemy, że Przedszkole Samorządowe „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –  zwanego dalej „RODO”, mają charakter danych osobowych. 
  
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
  
Informujemy, że: 
  
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe „Stokrotka” 
 z siedzibą: 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Kwiatowa 20, 
  
2) inspektorem danych osobowych w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” jest Roman Gibaszek, Kancelaria Doradczo-Usługowa Gota, e-mail: mgibaszek@icloud.com, 
  
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań edukacyjnych i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
  
4) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 
  
5) podawanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, w sytuacji dobrowolności podania danych osoby będą o tym fakcie informowane, 
  
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

metryczka


Wytworzył: Iwona Moskal (25 maja 2018)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (25 maja 2018, 12:35:55)

Ostatnia zmiana: Grażyna Wełnitz (26 czerwca 2018, 08:43:03)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 329