W sprawie organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Szanowni Rodzice,
W związku z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. z 2020, poz. 493) informuję o przyjętej w Przedszkolu  Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej organizacji pracy i sposobie realizacji przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ustalenia obowiązują od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania.
Ustalenia organizacyjne:
1.      Dyrektor pracuje zdalnie i odpowiednio do potrzeb wykonuje zadania na terenie przedszkola. Jest w stałym kontakcie z nadzorem pedagogicznym i organem prowadzącym przedszkole, a także Pracownikami i Rodzicami. Pozostaję do dyspozycji w kontakcie telefonicznym oraz za pomocą poczty elektronicznej godzinach 8.00-16.00.
2.      Pracownicy administracji pracują zdalnie i wykonują niezbędne zadania na terenie przedszkola odpowiednio do potrzeb.
3.      Pracownicy obsługi są do dyspozycji dyrektora i mogą wykonywać zlecone zadania wg potrzeb.
4.      Nauczyciele realizują podstawę programową zdalnie, wykonują inne statutowe zadania i pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem innymi nauczycielami oraz specjalistami.
5.      Specjaliści i terapeuci pracują zdalnie, pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem i nauczycielami.
6.      Przyjęto następujące ustalenia dotyczące zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez nauczycieli:
1)   Nauczyciele planują zabawy, zadania i różne sytuacje edukacyjne dla dzieci w ramach tematów kompleksowych na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
2)   Co najmniej raz w tygodniu będą przesyłać Państwu zestaw zadań, zabaw i innych aktywności do zrealizowania na każdy dzień – kilka aktywności dziennie z każdego obszaru podstawy programowej (fizyczny, emocjonalny, społeczny, poznawczy).
3)   Minimum połowa tych zadań powinna być realizowana w naturalnych sytuacjach życia rodzinnego.
4)   Do zadań będą załączone niezbędne opisy i materiały.
5)   Nauczyciele mogą zaproponować proste sposoby dokumentowania wykonanych zadań np. teczka z pracami plastycznymi, karta do oznaczania wykonanych tygodniowo zadań.
6)   Dodatkowo na stronie internetowej przedszkola można odnaleźć propozycje innych zabaw i aktywności przeznaczonych dla dzieci.
7)   Specjaliści i terapeuci przygotowują i są zobowiązani do przekazywania opisów zadań, zabaw i ćwiczeń bezpośrednio zainteresowanym rodzicom.
Przygotowując takie rozwiązania w zakresie zdalnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wzięliśmy pod uwagę to, iż Rodzice łączą teraz różne obowiązki zawodowe i rodzinne, a w domu może być więcej dzieci, w tym uczniowie wyższych etapów edukacyjnych.
Bardzo prosimy o wyrozumiałość. My też łączymy często pracę zawodową z nauczaniem własnych dzieci (na różnych poziomach edukacji) i dlatego doskonale Państwa rozumiemy.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących organizacji działań, proszę o bezpośredni kontakt z dyrektorem. W sprawach dotyczących dzieci proszę kontaktować się
z nauczycielami lub specjalistami.
 
Przesyłam Państwu serdeczne pozdrowienia oraz uściski dla Dzieci

 
Z poważaniem
Iwona Moskal
Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Stokrotka”
 w Nowej Wsi Wielkiej

metryczka


Wytworzył: Joanna Zubaniak (31 marca 2020)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (31 marca 2020, 14:59:15)

Ostatnia zmiana: Grażyna Wełnitz (31 marca 2020, 15:04:01)
Zmieniono: Edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291