Komunikat dla Rodziców cz.2

WAŻNY KOMUNIKAT 
 
Szanowni Rodzice!
 
Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzona została na terenie palcówki ograniczona liczebność grup przedszkolnych, 12 dzieci na salę. W pierwszej kolejności z Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej mogą skorzystać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 
  
Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat przysługuje zasiłek opiekuńczy do 26 maja br. 
  
Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń, dlatego informujemy, że w holu przedszkola na Wasze dziecko czekał będzie opiekun, który odbierze dziecko, przebierze i odprowadzi do sali. Podobnie będzie podczas odbierania dziecka z przedszkola. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i personelu prosimy Rodziców i Opiekunów o nie wchodzenie do szatni, ani na teren przedszkola! 
  
Zgłaszając gotowość powrotu dziecka do Przedszkola, pamiętajmy o bezwzględnym zastosowaniu się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa: 

- nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza; 

- dyrektorowi lub wychowawcy należy przekazać istotne informacje o stanie zdrowia dziecka; 

- do przedszkola przyprowadzamy TYLKO dziecko zdrowe – bez żadnych objawów chorobowych;

- stosujemy się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do placówki;

- pamiętamy, o zaopatrzeniu dzieci, które ukończyły 4 rok życia w maseczki podczas drogi do i z placówki;

- stosujemy się do procedur przedszkolnych zarządzonych na czas pandemii. 

To od Państwa rzetelnych informacji zależy zdrowie i życie wszystkich dzieci pozostających pod opieką przedszkola, a także pracowników placówki. W tym wyjątkowym czasie każdy z nas jest odpowiedzialny za drugiego człowieka. Nikt nie może pozwolić sobie na niedomówienia, zatajenia prawdy, itp. liczymy na zrozumienie w powyższej kwestii. 
  
Proszę o zapoznanie się z informacją w poniższym linku. 
Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 
https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

  
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Zubaniak (5 maja 2020)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (5 maja 2020, 09:50:39)

Ostatnia zmiana: Grażyna Wełnitz (5 maja 2020, 10:47:34)
Zmieniono: Edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 401