PRZYPOMINAMY O ZASADACH O OBOWIĄZUJĄCYCH W PLACÓWCE PODCZAS PANDEMII KORONAWIRUSA

1. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8.15. Późniejsze przyprowadzenie dziecka należy wcześniej zgłosić w sekretariacie przedszkola przez domofon, telefon lub mailowo. 
 
2. Dzieci należy odbierać od 14:30 do 17:00. W przypadku, gdy rodzic chce odebrać dziecko wcześniej ma  obowiązek powiadomić o tym fakcie sekretariat telefonicznie lub  mailowo.
 
Telefon do sekretariatu przedszkola: 52 3812 344 
E-mail: przedszkolenww@nowawieswielka.pl 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Zubaniak (13 października 2020)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (13 października 2020, 12:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 198