Zmiany w ustawie o systemie oświaty związane z obowiązkiem szkolnym

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które obowiązują od 23 stycznia 2016 roku, rodzice dzieci 6-letnich mają dylemat: zapisać dziecko do I klasy szkoły podstawowej czy do grupy dzieci 6-letnich w przedszkolu. Dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany:

Nowelizacja przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków. Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jednak jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Autor:Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

metryczka


Wytworzył: Anna Sawicka (23 lutego 2016)
Opublikował: Anna Sawicka (23 lutego 2016, 21:43:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344