Organizacja pracy

Organizacja pracy

Ramowy rozkład dnia

6.00-8.15schodzenie się dzieci;8.15-8.30przygotowanie do śniadania;8.30-9.15 śniadanie i zabiegi higieniczne w łazience;9.15-11.15zajęcia zorganizowane;11.15-11.30przygotowanie do II śniadania;11.30-12.00 II śniadanie i zabiegi higieniczne w [...]

metryczka