Ogólnopolski Konkurs ,,Słowo daję

                    Anna Molenda, Grzegorz Kędzierski uczestnikami ,, Małego finału”
                                    Ogólnopolskiego Konkursu Językowego ,, Słowo daję.


Głównym celem konkursu jest upowszechnianie kultury słowa, podnoszenie świadomości językowej, a wraz z nią także poziomu kształcenia językowego. Pomysł znalazł niekwestionowane poparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego , Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz władz Wrocławia.

Uczniowie naszej szkoły :

  • Agata Pirowicz - ucz.kl.VI c ( opiekun: p. Renata Raczyńska)
  • Anna Molenda i Grzegorz Kędzierski -ucz.kl.VI b                            (opiekun:p.Anna Kwiatkowska) uczestniczyli w etapie szkolnym i wojewódzkim.

Każdy z nich składał się z dwóch części ( pisemnej i ustnej). Po nich następowała kwalifikacja do kolejnego etapu.
13.01. 2010 w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Bydgoszczy odbył się ,, Mały finał”.
Grzegorz Kędzierski zajął w nim III miejsce.

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Anna Kwiatkowska (13 stycznia 2010)
Opublikował: Hanna Paetzke (14 stycznia 2010, 09:26:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 596