"Kontakt. Więź. Komunikacja- by lepiej zrozumieć siebie i innych"

Szkoła Podstawowa w Brzozie przystąpiła do realizacji programu „Kontakt.Więź.Komunikacja – by lepiej zrozumieć siebie i innych”  zgłoszonego przez Gminę Nowa Wieś Wielka na konkurs „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” ( Rządowy Program „Rozwoju edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013” ). Program nagrodzony grantem (drugie miejsce w skali województwa pod względem uzyskanej punktacji), realizowany jest  w okresie od  października do grudnia 2008r w formie zajęć tematycznych: koła modelarskiego, koła tkackiego, informatycznego (poszerzającego umiejętności ICT),  a także zajęć socjoterapeutycznych, których celem jest   przepracowanie zagadnień ważnych dla dzieci (dotyczących uczestnictwa w grupie rówieśniczej, rodzinie, konstruktywnych metod spędzania czasu wolnego), a także uczenie się korzystania z pomocy,   ze swoich mocnych stron. Uczestnicy  będą poznawać  sposoby konstruktywnego wyrażania uczuć i nazywania potrzeb, uczyć się zasad poprawnej  komunikacji (uczenie się stosowania komunikatu „ja”),   rozwiązywania konfliktów. W trakcie zajęć aranżowane  będą sytuacje stwarzające możliwości  nawiązywania bliższych kontaktów z rówieśnikami,   rozwijania indywidualnych talentów i zamiłowań .
W ramach działalności tych kół planowane są również imprezy  okolicznościowe o charakterze integracyjnym (Andrzejki,  Wigilia), wycieczki o charakterze integracyjno-poznawczym  do Muzeum POW, do Multikina , spotkanie z modelarzem , wystawy prac dzieci.  Organizowane będą konkursy dla uczestników na prace tworzone zespołowo,  z zaangażowaniem wszystkich uczestników zajęć.
Zajęcia koła modelarskiego dla uczniów klas V i VI prowadzi p. Róża Flażyńska (wtorki), opiekunem koła tkackiego dla uczniów klas I-V jest p. Aneta Marczuk  (środy), zajęcia informatyczne dla uczniów klas V prowadzi p. Anna Bzdawka-Kozina (środy), a zajęcia socjoterapeutyczne w dwóch grupach wiekowych p. Marzena Matczyńska (wtorki, soboty).

metryczka


Wytworzył: Marzena Matczyńska (22 października 2008)
Opublikował: Maria Pakulska (22 października 2008, 12:09:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 545