"Przedszkolaki z naszej paki"

logo
logo


Gmina Nowa Wieś Wielka przystąpiła do projektu pn.: "Przedszkolaki z naszej paki"  w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 284 906,60 zł. Program realizowany jest w okresie od 1 lipca 2009 r. do 28 września 2012 r.
Celem programu jest upowszechnianie edukacji przedszkolnej wśród 656 dzieci z powiatu bydgoskiego skutkujące zwiększeniem ich udziału w wychowaniu przedszkolnym.
Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Solec Kujawski oraz Partnerzy sześciu gmin powiatu bydgoskiego: Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Koronowo, Dobrcz, Sicienko oraz Nowa Wies Wielka.

metryczka


Wytworzył: Karina Śpiewak (1 grudnia 2009)
Opublikował: Karina Śpiewak (1 grudnia 2009, 09:54:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 453