"Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego"

Zdjęcie
POWIAT BYDGOSKI
POWIAT BYDGOSKI

Zdjęcie

Gmina Nowa Wieś Wielka przystąpiła do projektu: "Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy w okresie od 01.10.2009 r. do 31.08.2010 r. współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości      1 588 866,70 zł. w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" POKL.
W ramach projektu wsparciom zostanie objętych minimum 3649 uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne z terenu powiatu bydgoskiego, dla których organem prowadzącym są: Powiat Bydgoski, Gmina i Miasto Solec Kujawski, Gmina Dobrcz, Gmina Białe Błota, Gmina Osielsko, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Sicienko, Gmina Nowa Wieś Wielka oraz Gmina Koronowo.
Celem Projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z powiatu bydgoskiego, poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć, rozwijających m.in. wiedzę, zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia.

metryczka


Wytworzył: Karina Śpiewak (1 grudnia 2009)
Opublikował: Karina Śpiewak (1 grudnia 2009, 10:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886