"Razem Bezpieczniej"

Zdjęcie
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 12 maja 2009 r. zawarł porozumienie z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Bydgoszczy w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn.: "Razem Bezpieczniej".
Gmina otrzymała 80 623,00 zł dotacji celowej na realizację programu pn. "Rodzina i szkoła - sojusz dla bezpieczeństwa". Udział środków własnych Gminy wynosi 12 660,00 zł.
Program "Razem Bezpieczniej" ma ograniczyć skalę zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętym przez Radę Ministrów dokumentem "Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015".
Dokument ten wskazuje, że "przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz wspierać działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej".

metryczka


Wytworzył: Karina Śpiewak (1 grudnia 2009)
Opublikował: Karina Śpiewak (1 grudnia 2009, 12:48:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537