Stypendium szkolne


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota 528 zł.
Wnioski o stypendium szkolne można pobierać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Kwiatowa 20 lub na stronie internetowej www.bip.nowawieswielka.pl.
Wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie do 15 września br.       w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej,  ul. Kwiatowa 20. 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody z miesiąca ostatniego.


Wniosek o stypendium szkolne (66kB) word

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (22 lipca 2010)
Opublikował: Karina Śpiewak (22 lipca 2010, 09:39:39)

Ostatnia zmiana: Karina Śpiewak (12 sierpnia 2019, 13:08:15)
Zmieniono: zmiana kryterium dochodowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1088