"Przygoda z wiedzą"


Gmina Nowa Wieś Wielka przystąpiła do realizacji partnerskiego projektu pn. „Przygoda z wiedzą” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmieszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” POKL  którego partnerem wiodącym jest Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy. Środki na realizację projektu pochodzą  z Europejskiego Fundusz Społecznego w wysokości 1.466.125,33. Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2010/2011. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach szkolnych dzięki realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektu odbywają się dodatkowe z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, informatyki, historii, przyrody, socjoterapii, teatralne, krajoznawczo turystyczne, bezpieczeństwo ruchu drogowego, rękodzieła, interpersonalne oraz wokalne.
Wsparciem zostanie objętych 4557 uczniów szkół prowadzących kształcenie ogólne z terenu powiatu bydgoskiego, dla których organem prowadzącym są: Powiat Bydgoski, Gmina i Miasto Solec Kujawski, Gmina Dobrcz, Gmina Białe Błota, Gmina Osielsko, Gmina Dąbrowa Chełmińska, Gmina Sicienko, Gmina Nowa Wieś Wielka oraz Gmina Koronowo.

metryczka


Wytworzył: Karina Śpiewak (15 grudnia 2010)
Opublikował: Karina Śpiewak (15 grudnia 2010, 10:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 886