„Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”


Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka podpisał umowę partnerską z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na rzecz realizacji projektu pn. „Program Indywidualizacji Procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko – Pomorskim”  w ramach podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie roznieć w jakości usług edukacyjnych realizowany w trybie systemowym. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wyrównywanie braków wiedzy ogólnej i korygowanie deficytów rozwojowych poprzez zajęcia specjalistyczno – logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne i gimnastykę korekcyjną. Wspieranie uzdolnionych matematycznie uczniów klas I – III, podniesienie jakości prowadzonych w szkole diagnoz oraz współpracy z rodzicami w eliminowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych. Zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny ofert edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznej, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Uczestnika projektu będą również rodzice, którzy zostaną włączeni w proces terapii dzieci.
Łączna wartość projektu w  latach 2010 - 2013  wyniesie 159.765,80.

metryczka


Wytworzył: Karina Śpiewak (15 grudnia 2010)
Opublikował: Karina Śpiewak (15 grudnia 2010, 12:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572