Program "Comenius"


Na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka realizowany jest Partnerski Projekt szkół Programu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem akcji Comenius Partnerskie Projekty Szkół jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Partnerstwa w ramach akcji Partnerskie Projekty Szkół dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

Cele szczegółowe Programu Comenius:
- rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
- pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

 
W projekcie bierze udział Gimnazjum w Brzozie. Działanie realizowane będzie do 31 lipca 2015r.

Partnerem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (4 czerwca 2014)
Opublikował: Karina Śpiewak (4 czerwca 2014, 14:06:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 534