„Utrzymaj się na wodzie”


Program „Utrzymaj się na wodzie”

Projekt powszechnej nauki pływania „ Umiem pływać” dofinansowany ze środków  Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Beneficjentami byli uczniowie klas III Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej i Brzozie. Celem ogólnym było upowszechnienie i rozwijanie aktywności fizycznej uczniów kl. III, 
ze środowiska wiejskiego poprzez naukę pływania. Celem szczegółowym było rozwijanie podstawowych umiejętności pływackich , integrowanie społeczności lokalnej i wyrównywanie szans poprzez sport., kształcenie umiejętności podporządkowania się określonym regułom,
w tym stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z zachowaniem się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Ze względu na brak basenu na terenie naszej gminy uczestnicy na zajęcia dojeżdżali wynajętym autokarem. Zajęcia odbywały się na pływalni "Perła" w Bydgoszczy oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Janikowie. Zajęcia w każdej grupie były prowadzone przez instruktorów i nauczycieli wychowania fizycznego. W trakcie zajęć uczniowie mieli do dyspozycji wspomagający naukę pływania sprzęt wypornościowy (deski, piłki, maty, „makarony”, etc.) oraz możliwość korzystania z urządzeń na basenie takich jak: zjeżdżalnia, jacuzzi.  Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2014 r. do 22.12.2014 r. na kwotę 22 500 złotych. Na realizację programu Gminie przyznano 11 250 zł datacji celowej. Udział środków własnych wyniósł 50% dotacji celowej.

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (26 marca 2015)
Opublikował: Karina Śpiewak (26 marca 2015, 12:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 462