Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 marca 2017 r.


Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.  zm.) ogłasza, co następuje:

 
1. miesięczna podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych
i niepublicznych wynosi:  818,44 zł;

2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych na dzień 30 września 2016 r. wynosi:  295.   

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (1 marca 2017)
Opublikował: Karina Śpiewak (6 marca 2017, 08:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310