Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 listopada 2018 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; z późn. zm.) ogłasza, co następuje: 
  
1.miesięczna podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych 
i niepublicznych wynosi: 1.016,22 zł; 
2.statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych na dzień 30 września 
2018 r. wynosi:  331,67.   

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (29 października 2018)
Opublikował: Karina Śpiewak (28 listopada 2018, 11:08:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 223