Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2203; z późn. zm.) ogłasza, co następuje: 
  
1.miesięczna podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych i niepublicznych wynosi: 1.148,19 zł; 
2.statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych na dzień 30 września 2018 r. wynosi:  365.   

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (28 maja 2019)
Opublikował: Karina Śpiewak (28 maja 2019, 15:14:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 234