Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka, obowiązującej od 1 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 17; z późn. zm.) ogłasza, co następuje: 
 
1.miesięczna podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych i niepublicznych wynosi: 1.192,96 zł;
2.statystyczna liczba uczniów w przedszkolach publicznych na dzień 30 września 2019 r. wynosi:  376.   

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (5 lutego 2020)
Opublikował: Karina Śpiewak (12 lutego 2020, 15:44:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267