2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2009

Zarządzenie Nr 1/09 Kierownika GZOO w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 2 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w GZOO Nowa Wieś Wielka (48kB) word

Zarządzenie Nr 2/09 Kierownika GZOO w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 18 stycznia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zg. ... (35kB) plik

Zarządzenie Nr 3/09 Kierownika GZOO w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji służbowej obiegu i kontroli dokumentów księgowych (44kB) plik

ZARZĄDZENIE NR 4/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę (46kB) word

ZARZĄDZENIE NR 5/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wi (33kB) word

ZARZĄDZENIE NR 6/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia 12 czerwca i 24 grudnia 2009 roku dniem wolnym od pracy w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty (24kB) word

ZARZĄDZENIE NR 7/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2009 r. (34kB) word

ZARZĄDZENIE NR 8/2009 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 15 maja 2009 r. Znak: GZOO.0161-8/09 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze. (24kB) word

ZARZĄDZENIE NR 9/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej. (62kB) word

ZARZĄDZENIE NR 10/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2009 r. (34kB) word

ZARZĄDZENIE NR 11/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej. (35kB) word

ZARZĄDZENIE NR 12/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 15 czerwca 2009 r. Znak: GZOO. 0161.12.2009 w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości dla realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczo (28kB) word

ZARZĄDZENIE NR 13/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 14 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/09 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 15 maja (33kB) word

ZARZĄDZENIE NR 14/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 06 września 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2009 r. (35kB) word

ZARZĄDZENIE NR 15/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenie dodatkowych nieodpłatnych posiłków profilaktycznych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekuna dziec (33kB) word

ZARZĄDZENIE NR 16/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2009 r. (37kB) word

ZARZĄDZENIE NR 17/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych w placówkach oświatowych Gminy Nowa W (68kB) word

ZARZĄDZENIE NR 18/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej oraz materiałów i tow (56kB) word

ZARZĄDZENIE NR 19/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2009 r. (34kB) word

ZARZĄDZENIE NR 20/09 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 2 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty Nowa Wieś Wielka (154kB) word


metryczka


Wytworzył: Lila Górna (25 marca 2009)
Opublikował: Karina Śpiewak (25 marca 2009, 09:26:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 824