2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2010

ZARZĄDZENIE NR 1/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 15 stycznia 2010 r. znak: GZOO.0161-1/10 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Obsługi (36kB) word

ZARZĄDZENIE NR 2/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 25 stycznia 2010 r. Znak: GZOO.0161-2/10 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (29kB) word

ZARZĄDZENIE NR 3/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 26 stycznia 2010 r. Znak: GZOO.0161-3/10 w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej w 2 (24kB) word

Zarzadzenie nr 4/10 Kierwonika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrucji obiegu i kontroli dokumentów księgowych (28kB) word

ZARZĄDZENIE NR 5/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 18 maja 2010 r. Znak: GZOO.0161-5/10 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2010 r. (35kB) word

ZARZĄDZENIE NR 6/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 21 maja 2010 r. Znak: GZOO.0161-6/10 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych prz (38kB) word

ZARZĄDZENIE NR 7/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 21 maja 2010 r. Znak: GZOO. 0161 - 7/10 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty i placówkach oświatowych gminy Nowa (57kB) word

ZARZĄDZENIE NR 8/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 30 sierpnia 2010 r. Znak: GZOO.0161-8/10 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2010 r. (35kB) word

ZARZĄDZENIE NR 9/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 6 września 2010 r. Znak: GZOO.0161-9/10 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2010 r. (42kB) word

Zarządzenie nr 10/2010 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Gminnym Zespole Obsługi O (26kB) word

ZARZĄDZENIE NR 11/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 6 września 2010 r. Znak: GZOO. 0161.11.2010 w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości dla realizacji projektu pn.„Program Indywidualizacji Proc (30kB) word

Zarządzenie nr 12/2010 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (26kB) word

ZARZĄDZENIE NR 13/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w kasie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej oraz materiałów i tow (55kB) word

ZARZĄDZENIE NR 14/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 2 grudnia 2010 r. Znak: GZOO. 0161 – 14/10 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2011 rok w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wie (27kB) word

ZARZĄDZENIE NR 15/10 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 31 grudnia 2010 r. Znak: GZOO.0161-15/10 w sprawie zmiany planu finansowego dochodów własnych na 2010 r. (54kB) wordmetryczka


Wytworzył: Lila Górna (26 lutego 2010)
Opublikował: Karina Śpiewak (26 lutego 2010, 14:22:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 771