2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2011

ZARZĄDZENIE NR 1/11 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 3 stycznia 2011 r. Znak: GZOO. 0133.1.2011 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty oraz jednostkach oświatowych z te (246kB) word

ZARZĄDZENIE NR 2/11 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 10 stycznia 2011 roku Znak: GZOO. 0133.2.2011 w sprawie oceny poziomu ryzyka zawodowego oraz określenia sposobów jego redukcji. (27kB) word

ZARZĄDZENIE NR 3/11 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 1 marca 2011 r. Znak: GZOO. 0133.3.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt w Gminnym Zespole (26kB) word

ZARZĄDZENIE NR 4/11 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 15 marca 2011 r. Znak: GZOO. 0133.4.2011 w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wi (26kB) word

ZARZĄDZENIE NR 5/11 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 20 maja 2011 r. Znak: GZOO.0133.5.2011 w sprawie zmiany planu wydatków rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka (39kB) word

ZARZĄDZENIE NR 6 /11 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 10 czerwca 2011 r. Znak: GZOO. 0133.6.2011 w sprawie samooceny kontroli zarządczej. (27kB) word

ZARZĄDZENIE NR 7 /11 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej. (53kB) word

Zarządzenie nr 8/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 6 lipca 2011 r. (534kB) pdf

Zarządzenie nr 9/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 23 sierpnia 2011 r. (369kB) pdf

Zarządzenie nr 10/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 8 listopada 2011 r. (931kB) pdf

Zarządzenie nr 11/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 12 grudnia 2011 r. (387kB) pdf

Zarządzenie nr 12/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 16 grudnia r. (869kB) pdf

Zarządzenie nr 13/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30 grudnia 2011 r. (1074kB) pdf

Zarządzenie nr 14/2011 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30 grudnia 2011 r. (634kB) pdf

Zarządzenie nr 15/11 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30 grudnia 2011r. (386kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Lila Górna (14 lutego 2011)
Opublikował: Karina Śpiewak (14 lutego 2011, 12:55:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759