Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego

    Od początku października do końca roku szkolnego 2009/10 nasz szkoła uczestniczy w projekcie ,,Młodzież przyszłością powiatu bydgoskiego" mającym na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.
    Są to zajęcia:
  •  dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego
  • zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia z informatyki i języka angielskiego
    Cele szczegółowe projektu to:
  • - podniesienie kwalifikacji uczniów z terenu powiatu bydgoskiego
  • - rozwój umiejętności kluczowych poprzez realizację zajęć dodatkowych
  • - unowocześnienie bazy dydaktycznej szkoły

metryczka


Wytworzył: Hanna Paetzke (3 listopada 2009)
Opublikował: Hanna Paetzke (16 listopada 2009, 21:19:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 542