Projekt unijny w szkole


          Nasza szkoła przystąpiła jako jedna z 225 szkół województwa kujawsko-pomorskiego do  Programu Rozwoju Szkoły realizowanego w ramach projektu 9.1.2 PO KL „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego”. Cele projektu są zgodne z założeniami „Strategii rozwoju edukacji województwa  kujawsko – pomorskiego na lata 2008 – 2013”, której głównym celem jest wzrost efektów kształcenia poprzez podnoszenie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
          Program ogłosił  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a realizowany będzie przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
          Projekt skierowany jest do uczniów klas piątych w roku szkolnym 2009/2010 (od maja do czerwca 2010), kontynuowany w roku szkolnym 2010/2011 w klasie VI (od września 2010 do marca 2011).

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:
  • wsparcie psychologiczne                                                                            -motywowanie do nauki                                                                                          -techniki uczenia się
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody
  • zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z informatyki
  • zajęcia pozalekcyjne z informatyki
  • Koło przyrodnicze
  • Koło matematyczne                                                                                                                              Zajęcia prowadzone będą przez wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną.
 
Szczegółowe informacje:http://www.projektunijny.cen.bydgoszcz.pl/
metryczka


Wytworzył: Hanna Paetzke (8 czerwca 2010)
Opublikował: Hanna Paetzke (9 czerwca 2010, 18:51:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473