Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 ze zm.), sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej, sporządzone na dzień 31.12.2018 r. wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl. w zakładce – Budżet.

metryczka


Wytworzył: Justyna Łukaszewicz (10 maja 2019)
Opublikował: Szymon Górny (10 maja 2019, 15:40:25)

Ostatnia zmiana: Szymon Górny (13 maja 2019, 08:52:56)
Zmieniono: zmiana danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1089