Status prawny

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
 
1.      Szkoła jest placówką publiczną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  i zapewnia bezpłatne nauczanie.

2.      Na podstawie uchwały Nr XXVI/202/17 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka do nowego ustroju szkolnego, dotychczasowe gimnazja zakończyły swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r., a z dniem  1 września zostały włączone do szkół podstawowych.
Uchwała nr XXIX22817 (12kB) word
 
3.      Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Nowa Wieś Wielka.
 
4.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nowa Wieś Wielka.
 
5.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko- Pomorskie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Łukaszewicz (5 listopada 2014)
Opublikował: Hanna Paetzke (5 listopada 2014, 14:09:01)

Ostatnia zmiana: Ewa Kujawa (10 grudnia 2017, 13:05:04)
Zmieniono: edycja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1228