Komunikat - Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

1. Informujemy, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. na głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola  przy ul. Kwiatowej 20  zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022, informację można będzie uzyskać także telefonicznie.
 
2. Dzieci zakwalifikowane do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostaną wpisane na listę kandydatów przyjętych dopiero w momencie przekazania przez rodziców podpisanego „oświadczenia woli”.

3. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do  25 sierpnia 2021 do godziny 12.00.

Uwaga! Brak dostarczenia lub przesłania drogą elektroniczną/listowną pisemnego potwierdzenia oświadczenia woli wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją o ubieganie się o miejsce w przedszkolu w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym/uzupełniającym.

4. Druk potwierdzenia oświadczenia woli można pobrać w sekretariacie przedszkola oraz w pliku do pobrania pod niniejszą informacją.

Plik do pobrania w formacie PDF lub Word (doc):
Oświadczenie potwierdzenia woli od 23-25.08.2021.doc (33kB) word
Oświadczenie potwierdzenia woli od 23-25.08.2021.pdf (423kB) pdf
 
5.Oświadczenie woli zapisu dziecka można złożyć do przedszkola w poniższy sposób:

a) Dokument wypełniony, podpisany, zeskanowany może przesłać drogą elektroniczną na adres poczty przedszkolnej:

                                   przedszkolenww@nowawieswielka.pl
lub

b) dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola. 

Uwaga! Rodzice przychodzący osobiście  będą proszeni do sekretariatu pojedynczo. Bardzo prosimy, aby pamiętać o założeniu maseczki oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku;

lub

c)  dokument wypełniony, podpisany można  umieścić w zamkniętej  kopercie z napisem Rekrutacja uzupełniająca-oświadczenie woli i wrzucić do skrzynki, która jest ustawiona przed wejściem do przedszkola w dniach roboczych.
 
6. Dnia 26 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola.

7. Zgodnie z art.158 ust. 6. Ustawy Prawo oświatowe - W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

8. Sekretariat przedszkola czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00. W tym czasie można telefonicznie uzyskać dodatkowe informacje (telefon: 52/3812-344; kom. 881-231-383).

metryczka


Wytworzył: Joanna Zubaniak (16 sierpnia 2021)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (16 sierpnia 2021, 09:19:28)

Ostatnia zmiana: Grażyna Wełnitz (16 sierpnia 2021, 09:44:05)
Zmieniono: Edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 381