Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo!

1. Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2022 r. na głównych drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola  przy ul. Kwiatowej 20  została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2022/2023, informację można będzie uzyskać także telefonicznie.
 
2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych zobowiązani są złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia do 14 kwietnia 2022 do godziny 12.00. 

3. Wzór oświadczenia można pobrać  w sekretariacie przedszkola lub w pliku do pobrania pod niniejszą informacją.
 
4. Oświadczenie woli zapisu dziecka można złożyć do przedszkola w poniższy sposób:
 
a)    Dokument wypełniony, podpisany, zeskanowany może przesłać drogą elektroniczną na adres poczty przedszkolnej:  przedszkolenww@nowawieswielka.pl 

lub 

b)   dostarczyć osobiście do sekretariatu przedszkola;
 
lub
 
c)    dokument wypełniony, podpisany można  umieścić w zamkniętej  kopercie z napisem Rekrutacja-oświadczenie woli i wrzucić do skrzynki, która jest ustawiona przed wejściem do przedszkola w dniach roboczych.
 
5. Sekretariat przedszkola czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30.
 
W tym czasie można telefonicznie uzyskać dodatkowe informacje (telefon: 52/3812-344; 
kom. 881-231-383).


Plik do pobrania:

Oświadczenie potwierdzenia woli od 08-14.04.2022.doc (33kB) word

lub

Oświadczenie potwierdzenia woli od 08-14.04.2022.pdf (216kB) pdf  

 
UWAGA! Brak dostarczenia wyżej wymienionego oświadczenia jest równoznaczny 
z rezygnacją o ubieganie się o miejsce w przedszkolu.


                                                                                                      
                                                                                                         Z poważaniem
                                                                                                          Iwona Moskal  
Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” 
                                                                                                  w Nowej Wsi Wielkiej                                                                                                                             

metryczka


Wytworzył: Joanna Zubaniak (6 kwietnia 2022)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (6 kwietnia 2022, 20:58:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495