Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej ogłasza nabór na wolne stanowisko sprzątaczki.

 1. Wymiar zatrudnienia: 1 etat 
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 
 3. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej ul. Ogrodowa 1 
 4. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
  - Posiada wykształcenie minimum  podstawowe. 
  - Nie była karana 
  - Jest dyspozycyjna 
  - Jest sumienna i dokładna.
  - Jest odpowiedzialna. 
 5. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku sprzątaczki należeć będą m.in.:
  - Utrzymanie we wzorowym porządku i czystości pomieszczeń szkolnych.
  - Natychmiastowe zgłaszanie różnego rodzaju braków i szkód w sprzątanych pomieszczeniach.  -
  - Pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem ustalonym przez dyrektora.
  - Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora. 
 6. Wymagane dokumenty:
  - CV wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, 
  - Oświadczenie stanowiące złącznik nr 1 do ogłoszenia 
 7. Inne informacje: 
  O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
  Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.oswiata.nowawieswielka.pl Termin i miejsce składania dokumentów:
  - wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej do dnia 13.02.2018 r. do godziny 9.00.
  - dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane
  - dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczka”
  - oferty osób, które nie zakwalifikują się na stanowisko objęte naborem można odbierać osobiście w sekretariacie  szkoły w terminie 14 dni od upływu wyboru na stanowisko. Po upływie tego terminu zostaną zniszczone. 
  Załącznik nr1.odt (17kB) plik


Wynik naboru: Iwona Sobierajmetryczka


Wytworzył: Justyna Łukaszewicz (2 lutego 2018)
Opublikował: Szymon Górny (2 lutego 2018, 10:55:15)

Ostatnia zmiana: Szymon Górny (20 lutego 2018, 10:33:15)
Zmieniono: Dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2205