Sprawozdanie certyfikatu: Nasze przedszkole otrzymało tytuł „PRZEDSZKOLE MŁODYCH PATRIOTÓW”. Aby zdobyć ten tytuł musieliśmy zrealizować następujące zadania.

Zadanie 1. 
Przygotowanie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą” 
Do przeprowadzenia pogadanki „Patriotyzm na co dzień” dzieci z naszego przedszkola przygotowywały się przez dłuższy czas.

W wykonaniu tego zadania pomogły następujące elementy: 
- Kultywowanie tradycji: 
Tradycje zajmują znaczące miejsce w życiu człowieka nawet tego najmłodszego. 
W kalendarz przedszkolny wpisanych jest wiele uroczystości, które kultywują tradycje, np. Wielkanoc i Boże Narodzenie. 

- Patriotyzm według Harcerzy: 
W środę 18.04.2018r. gościli w naszym przedszkolu członkowie Szczepu Drużyn Harcerskich Ziemi Bydgoskiej „Zielone Szeregi”. Harcerze opowiedzieli swoim młodszym kolegom o historii harcerstwa w Bydgoszczy, które we wrześniu obchodziło swoją setną rocznicę powstania. 
Dzieci miały okazję dowiedzieć się jak można zostać harcerzem, kim jest zuch, jakie są ich obowiązki. Harcerze ciekawie odwoływali się do zadań harcerzy podczas wojny, ich niezwykłej odwadze i patriotyzmie oraz ich roli w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Harcerze w ciekawy sposób opowiedzieli w jaki sposób można być patriotą.

-Wycieczka Wojskowych Zakładów Lotniczych: 
Dzieci, które wybrały się do Wojskowych Zakładów Lotniczych w Bydgoszczy miały możliwość na własne oczy przekonać się, kto w razie potrzeby zadba o nasze bezpieczeństwo w czasie wojny. Dzieci z zaciekawieniem słuchały o pracy wojskowych służących w tych jednostkach.
 Dzieci zobaczyły  śmigłowce latające w Siłach Zbrojnych RP: MiG-29, Su-22, TS-11 Iskra, a także dowiedziały się wiele o historii WZL oraz o najciekawszych wydarzeniach z nią związanych. WZL są jednym z największych zakładów lotniczych w Polsce. Od 65 lat przedsiębiorstwo prowadzi remonty i modernizacje samolotów wojskowych, cywilnych i prywatnych.

- „Dzień Patrioty” 
Realizacja zadania numer 1 wynikającego z udziału w konkursie „Przedszkole Młodych Patriotów” odbyła się w przeprowadzonym w naszym przedszkolu „Dniu Patrioty” (14.05.2018r). Tego dnia wszystkie przedszkolaki ze „Stokrotkowego” przedszkola ubrały się w nasze barwy narodowe, nie zabrakło szali i pomalowanych na biało- czerwono buziek.
 Spotkaliśmy się w ten szczególny dzień w jednej sali przedszkolnej i rozpoczęliśmy zmagania z hasłem „Czym dla nas przedszkolaków jest patriotyzm? I jakie są cechy współczesnego patrioty”. Dzięki zaplanowanym wcześniej i wykonanym zadaniom dzieci wymieniły cechy dzisiejszego patrioty: 
- bycie dobrym człowiekiem 
- kochanie swojego kraju Polski 
- kochanie i dbanie o innych Polaków 
- pamięć dla bohaterów 
- szacunek dla symboli narodowych 
Dzieci również wiedzą, że małe gesty też świadczą o tym, że jest się patriotą: 
- wieszanie flagi podczas świąt narodowych 
- przyjmowanie odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu 
- znajomość historii Polski 
- prawidłowo posługiwania się językiem narodowym.
 
W czasie dnia patrioty nie zabrakło zadań, które miały udowodnić, że dzieci są patriotami. Dzieci rozwiązywały zagadki o miastach i symbolach narodowych. Na podstawie usłyszanej melodii  rozpoznawały znane zabawy ludowe. Dopasowywały rekwizyty do miast i regionów Polski. Składały puzzle i nazywały herby miast nam najbliższych i symbole naszego Państwa. A wszystkie zmagania przeplatało hasło przewodnie: „HIP, HIP, HURA -POLSKA OJCZYZNA MA!”. 
Tego dnia zaprezentowały się również dzieci, które reprezentowały nasze przedszkole w Międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim „Kto ty jesteś? Polak mały”. Na koniec dzieci odśpiewały hymn naszego kraju i zasadziły drzewo „Małego Patrioty” w przedszkolnym ogrodzie.

Zadanie 2. 
„100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości” 

– przygotowanie plakatu 
Przygotowaniem plakatów zajęły się wszystkie grupy wiekowe w naszym przedszkolu. Dzieci pod opieką swoich nauczycielek różnymi technikami wykonały swoje prace. 
Przygotowanie plakatów przez przedszkolaki poprzedziło przeprowadzenie we wszystkich grupach wiekowych tematu kompleksowego „Polska moja ojczyzna”.  Dzieci poznały legendy dotyczących powstania i historii państwa polskiego. Dzieci miały okazję poznania swojego najbliższego otoczenia, czyli legendy o powstaniu miasta Bydgoszczy, legenda „O dwóch braciach Byd i Gost”. Symbole narodowe Polski- godło, flagę, główną rzekę –Wisłę oraz legendy o powstaniu państwa polskiego „O Lechu, Czechu i Rusie”, 
„O Popielu, co go myszy zjadły”.
Legendy związane z naszą stolicą Warszawą:  „Wars i Sawa”, „Warszawska Syrenka”. 
Legendy związane z innymi miejscami w Polsce: „Smok wawelski” , „Dwie wieże”, „O śpiących rycerzach w Tatrach” i inne. Dzieci opowiadały treść legendy, wykonywały różnorodne prace plastyczne, które umieszczane zostały na wystawie oraz tworzyliśmy własne książki do kącika książek. Starszaki wykonały również ogromną kolorowankę, która przedstawiała smoka wawelskiego. 
Dzieci poznawały najważniejsze i najciekawsze miejsca w naszym państwie. Kraków, Warszawa, Kruszwica, Bydgoszcz takie miejsca poznały nasze przedszkolaki. Środkami do relacji tego zadania służyły zdjęcia, obrazki, plakat, tablica multimedialna oraz wycieczki.W naszym przedszkolu wszystkie dzieci wiedzą jakie są symbole narodowe. 
Choć zagadnienie nie było łatwe, szczególnie dla najmłodszych to przeprowadzono różnorodne zajęcia, których celem  było poznanie wyglądu i znaczenia symboli narodowych: godła, flagi i hymnu. Następnie dowiedziały się, że symbole narodowe są znakami, które wyróżniają nasz kraj spośród innych i, że śpiewając hymn, w pozycji na baczność, okazujemy szacunek Polsce;

- naszej ojczyźnie. Te ważne i trudne umiejętności dzieci poznawały poprzez słuchanie wierszy, opowiadań, śpiewanie hymnu, układanie flagi, zajęcia plastyczne, zabawy orientacyjno 
- porządkowe, globalne czytanie wyrazów flaga, godło, hymn oraz opowieść ruchową i relaksację. Również w najstarszej grupie realizowany był projekt edukacyjny „Wielcy Polacy” . 

Projekt rozpoczął się w II semestrze 2017/2018 i realizowany również będzie w całym roku 2018/2019. Projekt zakładał poznanie przez dzieci sylwetki sławnych postaci, których nazwiska znane są na całym świecie. Są to osoby, które zasłużyły się w różnych dziedzinach: muzyce, literaturze, nauce, astronomii itp. 

Przedszkolaki poznały: 
- Mikołaja Kopernika – ogladały bajkę animowaną „Gwiazda Kopernika”, poznawały w praktyce odkrycie Wielkiego Astronoma na piłkach przedstawiających układ słoneczny 
- Fryderyk Chopin – poznanie postaci  poprzez codzienne słuchanie fragmentów książeczki Przemysława Zdrok „Opowieść o Fryderyku Chopinie”. Dzieci przy codziennym poobiednim odpoczynku słuchały utworów wielkiego polskiego kompozytora. Przedszkolaki miały okazję również nauki tańca i improwizacji muzycznych do utworów Fryderyka Chopina. 
- Jan Paweł II – dzieci oglądały, a rodzice czytali informację o życiu Papieża Polaka na gazetce
- Jan Brzechwa i Julian Tuwim – poznanie utworów – bajek i wierszy oraz przygotowanie wystawki książek 
- Maria Curie – Skłodowska - poznanie najważniejszych faktów z życia Wielkiej Polki oraz rozbudzenie ciekawości dzieci poprzez przeprowadzenie eksperymentów. 
Realizacja projektu „Wielcy Polacy” wspierała ciekawość, aktywność przedszkolaków, kształtowała pożądane postawy patriotyczne, budowała dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, technicznym, przyrodniczym. Do realizacji tak wyjątkowych plakatów pomocny był wystrój naszego przedszkola. W każdej sali, ale również na holach prezentowana była miłość do naszego kraju.Chętne dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym „Mama i ja na ścieżkach niepodległości” organizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. 

Celem konkursu było rozbudzenie dziecięcej wyobraźni, rozwój inwencji twórczej oraz wrażliwości estetycznej uczestników. Dodatkowo przyświecała im chęć przybliżenia idei uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości - jako dobra okazja do rozbudzenia dziecięcego patriotyzmu. 
Efekty dziecięcych zmagań plastycznych prezentowane były w holu przedszkolnym, aby wszyscy mogli podziwiać dzieła.Z pewnością wykonane przez przedszkolaki plakaty przyczyniły się w znacznym stopniu do zwiększenia świadomości na temat naszego kraju oraz krzewienia postaw patriotycznych. 

Zadanie 3. 
„Kto ty jesteś? – Polak mały” 
– zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej 
  
Historia konkursu recytatorskiego w Przedszkolu „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej  
Zadanie zorganizowania konkursu recytatorskiego wpisało się w tradycje naszego przedszkola, ponieważ już od 2010 roku odbywa się przegląd małych talentów. Konkurs w naszym przedszkolu odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie – wewnętrznym prezentują się dzieci z naszego przedszkola. Podczas występów zaproszone jury wybiera dwóch przedstawicieli do kolejnego etapu konkursu. Natomiast drugi etap to konkurs dla dzieci z zaproszonych przedszkoli.  
  
Konkurs recytatorski w 2018 roku 
Tegoroczna VIII edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Celem konkursu była rozwijanie zainteresowań poezją, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Zadaniem konkursu było również uczczenie „100 –lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”. Patronat honorowy nad konkursem objęli Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka – Wojciech Oskwarek oraz Starosta Bydgoski – Wojciech Porzych. 

Przygotowania do konkursu:

I etap – wewnętrzny 
Konkurs w naszym przedszkolu odbył się 24 kwietnia 2018r. 
W konkursie wzięło udział 33 dzieci. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: dzieci 3-4 letnie i 5-6 letnie. W jury zasiadły: 
-  pani Małgorzata L. (polonistka ze Szkoły Podstawowej im Marii Konopnickiej wielokrotny członek Jury w konkursach recytatorskich np. Wojewódzkim Konkursie Wiersza i Pieśni Patriotycznej), 
-   pani Danuta M. (pracownik Gminnej Biblioteki w Brzozie) 
-   pani Dorota K. (nauczyciel z Przedszkola Samorządowego „Stokrotka”) 
Dzieci pięknie i z dużą powagą zaprezentowały wiersze w których przedstawiły piękno naszego kraju i miłość do ojczyzny. 

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom i upominek.

II etap konkursu: 
12 maja 2018r. w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” odbył się Międzyprzedszkoly konkurs recytatorski „Poeci – dzieciom”. W tym roku tematem konkursu był: „Kto ty jesteś? – Polak mały”.
Do konkursu zgłosiło się osiem przedszkoli z:  Oddział Przedszkolny przy SP Przyjaciół Szkół Katolickich w Lisewie Kościelnym, Przedszkole Samorządowe „Jarzębinka” w Brzozie, Oddział Przedszkolny przy SP Przyjaciół Szkół Katolickich w Lisewie Kościelnym, Przedszkole Publiczne „Kujawiaczek” w Złotnikach Kujawskich, Gminne Przedszkole „Wróżka” oddział  w Zielonce, Przedszkole Miejskie w Łabiszynie, Przedszkole Publiczne w Tucznie, Gminne Przedszkole „Wróżka” oddział w Białych Błotach. 
W konkursie uczestniczyło 12 dzieci, którzy podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: 
dzieci 3-4 letnie i 5-6 letnie. W jury zasiadły: Anna K. (nauczyciel języka – polskiego w SP im Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej), Dorota T. (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej), Joanna Z. (pracownik administracji przedszkola „Stokrotka”). 
Gościem honorowym, który ufundował nagrodę grand-prix był Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 
– p. Wojciech Oskwarek.  
Wszystkie dzieci otrzymały książkowe upominki, dyplomy a przedszkola pamiątkowe statuetki.
 
 Zadanie 4. 
Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. 
W piątek 09.11.2018r. w naszym przedszkolu zorganizowano konkurs pieśni patriotycznych pt. „100 lat Niepodległości Polski”. Celem konkursu było popularyzowanie piosenek i pieśni o tematyce narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Wszystkie przedszkolaki szykowały się do tego wydarzenia przez kilka tygodni i każdy chciał wypaść jak najlepiej. Do oglądania występów zaproszona była cała społeczność przedszkolna, były grupy najmłodsze (3 latki) jak i wszyscy pracownicy (od pań kucharek po panią dyrektor). Każda grupa zaprezentowała jeden utwór:  
Grupa „Rumianki” – 4 latki zaprezentowała piosenkę „Symbole Polski” 
Grupa „Bratki” – 5 latki zaśpiewała piosenkę „My Polacy”Grupa „Dzwoneczki” – 5 latki zaśpiewali pieśń żołnierską „Rozkwitały pąki białych róż” 
Grupa „Fiołki” – 5-6 latki wykonały utwór „Jesteśmy Polakami”
Grupa „Bławatki” zaprezentowały piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem” 
Grupa „Słonecznik” wykonały utwór „Kocham Cię Polsko!”
  
Wszystkie grupy otrzymały gromkie brawa. 
  
Zadanie 5. 
„Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych” Przedszkole Samorządowe „Stokrotka”w Nowej Wsi Wielkiej 
  
Realizacją tego zadania zajęły się najstarsze, czyli sześcioletnie dzieci z naszego przedszkola. Przed realizacją tego zadania „Rumianki” wybrały się na wycieczkę do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, gdzie w ciekawy sposób poznały dzieje Pomorza i Kujaw. Wizyta w muzeum była dla dzieci niezwykłym przeżyciem, a także możliwością poczucia na własnej skórze jak było dawniej. 
  
Przedszkolaki dzięki wycieczce i innym realizowanym w przedszkolu zadaniom wiedzą co oznacza być patriotom. Gdy dowiedziały się co oznacza to trudne pojęcie, ale także zadania i obowiązki oraz prawa patriotów i zabrali się do pracy. Oto efekty ich prac: 
 
Zadanie 6. 
Przeprowadzenie pogadanki pt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. 
  
Zanim zrealizowaliśmy pogadankę w naszym przedszkolu na temat postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego dzieci zapoznały się ze swoją Małą Ojczyzną. Na początku rozmawialiśmy o tym czy nasza Nowa Wieś Wielka jest wsią czy może miastem (dzieci przy okazji poznały i wymieniły cechy różniące miasto od wsi). Dowiedziały się, o historii powstania naszej wsi i o bohaterskich jej mieszkańcach. Dzieci na zdjęciach poznawały najważniejsze miejsca w naszej Małej Ojczyźnie – nazywały je i określały przeznaczenie instytucji, czy miejsca.     

Następnie wymieniły inne małe miejscowości (w których niektóre same mieszkają), które należą do gminy Nowa Wieś Wielka. Kolejnym zadaniem dla przedszkolaków było poznanie herbu naszej gminy. Dzieci dowiedziały się znaczenia elementów zamieszczonych na nim, a następnie wykonały pracę plastyczną na której widniał herb. 

Przed świętem Zamarłych wybraliśmy się na pobliski cmentarz, aby oddać hołd ludziom dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Dzieci złożyły kwiaty i znicze na grobach poległych żołnierzy i mieszkańców naszej gminy, którzy walczyli w II wojnie Światowej.   

Kolejnym zadaniem dla przedszkolaków była wycieczka po Nowej Wsi Wielkiej z mapą. Przedszkolaki wyposażone w mapę szukały najważniejszych miejsc w Nowej Wsi Wielkiej (Cmentarz, Kościół, Urząd Gminy, Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa, Szkoła Gimnazjalna i Przedszkole) i zaznaczały je na mapie i rysując trasę wycieczki. Dzieci, które potrafią czytać mogły odszukać swoją ulicę  i sprawdzić jak daleko mają np. do przedszkola. 

Dzięki tym wszystkim działaniom dzieci bardzo szybko wiedziały co to jest: patriotyzm, Ojczyzna, Mała Ojczyzna i jaką rolę pełni patriotyzm lokalny. Wymienił zadania dla patrioty lokalnego: 
- miłość i szacunek do rodziny, najbliższych i sąsiadów 
- mój dom, ulica należą do naszej gminy 
- oddanie hołdu ludziom dzięki, którym nasza Mała Ojczyzna jest niepodległa 
- poznanie i docenianie walorów naszej małej miejscowości. 
Kulminacją akcji poznania roli patriotyzmu lokalnego było wspólne ze zbiorowością Nowej Wsi Wielkiej uczestniczenie w akcji „Rekord dla Niepodległej”. W piątek 9 listopada o godzinie 11.11 odśpiewano uroczyście Hymn Państwowy. 

W ramach świętowania 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na placu przez herbem naszego miasta wykonanego z kwiatów zebrali się: 
- mieszkańcy Nowej Wsi Wielkiej 
- Przedszkole „Stokrotka” 
- Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej 
- Szkoła Gimnazjalna im Jana Kochanowskiego 
- Urząd Gminy w Nowej Wsi Wielkiej 
- Biuro Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Po przywitaniu przez wójta Nowej Wsi Wielkiej – Wojciecha Oskwarka wszyscy zebrani punktualnie o 11.11 odśpiewali uroczyście hymn. Mimo, że to radosne święto w oczach zebranych pojawiły się łzy wzruszenia. 
      
 
 
 

metryczka


Wytworzył: JOANNA ZUBANIAK (13 grudnia 2018)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (13 grudnia 2018, 08:20:41)

Ostatnia zmiana: Grażyna Wełnitz (13 grudnia 2018, 09:13:48)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 545