KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁ”

Na konkurs wpłynęło 35 prac (31 autorów) wykonanych różnymi technikami. Ze względu na to, iż wszystkie prace były bardzo oryginalne, pomysłowe i estetycznie wykonane, jury miało bardzo duży problem z wyłonieniem zwycięzców i przyznaniem miejsc konkursowych. W związku z tym, wszystkim autorom przyznano wyróżnienia i nagrody. 
Wszystkie anioły zostaną przekazane na licytację, która odbędzie się podczas balu karnawałowego organizowanego przez Radę Rodziców. Środki uzyskane z licytacji zostaną przeznaczone na szczytny cel.

metryczka


Wytworzył: Joanna Zubaniak (18 lutego 2020)
Opublikował: Grażyna Wełnitz (18 lutego 2020, 07:01:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 252