W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do szkoły i ze szkoły

XML

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko:

opiekuna dzieci i młodzieży przy przejściu przez jezdnię w drodze do szkoły i ze szkoły

 1. Wymiar zatrudnienia: pełny etat
 • Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada co najmniej wykształcenie zawodowe oraz kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 • stan zdrowia pozwala na pracę na ww. stanowisku.
 • Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (sumienność, dokładność),
 • łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność zgodnej pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność.
 • Zakres zadań i obowiązków:
 • Czuwanie nad bezpieczeństwem pieszych na nadzorowanym przejściu poprzez:
 • kierowanie ruchem drogowym na przejściu dla pieszych w sposób umożliwiający bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię,
 • reagowanie na nieprawidłowe zachowanie uczniów na nadzorowanym przejściu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 • sygnalizowanie nadjeżdżającym pojazdom, za pomocą specjalnych oznakowań, konieczność zatrzymania się i przepuszczenia dzieci przez jezdnię.
 • Wykonywanie innych zadań w czasie, kiedy nie przebywa na przejściu, związanych z bezpieczeństwem uczniów, zlecanych przez dyrektora szkoły.
 • Uczestnictwo w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a w szczególności w szkoleniach przedłużających ważność zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.
 • Do obowiązków pracownika w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przeprowadzanych remontów należy czynny udział w pracach porządkowych prowadzonych w szkole.
 • Wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu Szkoły oraz zleconych przez przełożonych.
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • List motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (załącznik- do pobrania z sekretariatu szkoły lub ze strony szkoły www.spnww.polskaszkola.pl ).
 • Informacje dodatkowe:
 • Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub kierować na adres
  Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka z dopiskiem na kopercie: ,,Nabór na stanowisko opiekuna na przejściu dla pieszych".
 • Termin składania ofert: 20 stycznia 2023 r.
 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną.
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 14 dni od zakończenia naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Załączniki