W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

OFERTA PRACY

XML

Treść

OFERTA PRACY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej 

ogłasza nabór na stanowisko woźnego

 

1.     Warunki zatrudnienia:

1)     miejsce pracy – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Wielkiej

2)     forma zatrudnienia - umowa o pracę,

3)     wymiar zatrudnienia - pełny etat,

4)     praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Szkoły.

2.     Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)     posiada obywatelstwo polskie,

2)     posiada co najmniej wykształcenie podstawowe oraz kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska,

3)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)     nie była karana (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

5)     brak przeciwwskazań do pracy na wysokości,

6)     stan zdrowia pozwala na pracę na ww. stanowisku.

 

3.     Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1)     umiejętność dobrej organizacji pracy,

2)     poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),

3)     łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista,

4)     umiejętność zgodnej pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,

5)     prawo jazdy kat. B,

6)     uprawnienia elektryczne (podnoszą wartość oferty).

 

4.     Zakres zadań i obowiązków (ogólnie):

1)     opieka nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi, łącznie ze sprzętem ppoż,

2)     przeprowadzanie prac remontowo-malarskich w zakresie podstawowym (drobne naprawy tynków, malowanie pomieszczeń),

3)     dbanie o systematyczny wywóz nieczystości i innych odpadów,

4)     pomoc przy organizacji wydarzeń szkolnych,

5)     utrzymywanie w porządku boiska szkolnego, terenów zielonych, chodników, schodów, odśnieżanie terenu szkolnego,

6)     wykonywanie prac związanych z awariami (np. naprawa urządzeń sanitarnych, hydraulicznych, elektrycznych),

7)     prace naprawcze związane ze sprzętem szkolnym,

8)     obsługa elektronarzędzi (np. wiertarki, wkrętarki, kosiarki, pilarki, nożyc do żywopłotu),

9)     kontrola sprawności urządzeń i sprzętu szkolnego,

10)   utrzymywanie w czystości pomieszczeń technicznych, gospodarczych,

11)   współpraca z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi przy realizacji ich zadań,

12)   wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki oraz potrzeb placówki w ramach zakresu czynności.

5.     Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)     życiorys (CV),

2)     kwestionariusz osobowy,

3)     oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada zdolność do czynności prawnych,

4)     oświadczenie kandydata, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

6.     Informacje dodatkowe:

1)    Druki ww. oświadczeń oraz kwestionariusza osobowego do pobrania z sekretariatu szkoły lub ze strony www.spnww.polskaszkola.pl.

2)    Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub kierować na adres:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, ul. Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko woźnego”.

3)    Termin składania ofert: 27 marca 2024 r.  do godziny 12.00.

4)    Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi osobami, z którymi przeprowadzimy rozmowę kwalifikacyjną.

5)    Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 14 dni od zakończenia naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dyrektor szkoły

Justyna Łukaszewicz

 

 

 

Załączniki