W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie z dnia 4 czerwca 2020 roku

XML

Treść


SP. 021.14.2020

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), po   uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje: 

   §   1.  
1. Zawieszam prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w   Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie w  okresie od dnia 08 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r., w   związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
2. W okresie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie są prowadzone z   wykorzystaniem metod   i technik kształcenia na odległość. 
3. Rewalidacje indywidualne, konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły oraz zajęcia w klasach od I-VIII  prowadzone będę w formie on-line i/lub off-line. 
4. Terminy konsultacji dostępne są w dzienniku elektronicznym Librus. 
5. Sposób korzystania z biblioteki szkolnej został określony przez bibliotekarzy szkolnych i umieszczony w dzienniku elektronicznym Librus.
6. Egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tj. 16.06.20 - j. polski, 17.06.20 - matematyka, 18.06.20 - j. Obcy.

   §   2.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Nowa Wieś Wielka oraz         w dzienniku elektronicznym Librus.     §   3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Aleksandr Królikowski
Dyrektor szkoły
                                                                                                         

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Obecnie obowiązuje na terenie całego kraju stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491). W ocenie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom placówki, szczególnie w kontekście egzaminów, które mają się odbyć w bieżącym roku szkolnym. Podjęcie odmiennej decyzji mogłoby stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i ich dalszej przyszłości w edukacji. Ponadto trzeba mieć na uwadze zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego oraz związanego z tym płynnego przejścia na zakończenie roku szkolnego do innych placówek oświatowych, przez uczniów ostatnich klas.