W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na stanowisko konserwatora

XML

Treść


Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza nabór na stanowisko Konserwatora.

1.   Warunki zatrudnienia:

     1)  miejsce pracy – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, 

     2)  forma zatrudnienia - umowa o pracę,

     3)  wymiar zatrudnienia - pełny etat,

     4)  praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Szkoły.

2.    Wymagania związane ze stanowiskiem:

     1)  niezbędne:

         · obywatelstwo polskie,

         · wykształcenie podstawowe, preferowane osoby z wykształceniem zawodowym

         ·  niekaralność,

         ·  zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

         ·  dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

          · posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji na stanowisku eksploatacji /urządzenia, instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 KV/

         2)  dodatkowe:

           · dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność,

           · umiejętność pracy w zespole,

           · prawo jazdy kat. B. 

3. Zakres zadań:

       1) wykonywanie prac gospodarczych: porządkowych, remontowych, budowlanych itp. na terenach i obiektach należących do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie,

      2) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym obsługa min: kosiarki, pilarki, nożyc do żywopłotu,

     3) wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach zakresu czynności,

     4) dbanie o powierzone mienie.

4. Wymagane dokumenty:

     1) życiorys (cv),

     2) kwestionariusz osobowy,

     3) oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada zdolność do czynności prawnych,

    4) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie,

   5) oświadczenie kandydata, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (RODO), w celach przeprowadzenia naboru.

Pisemne oferty kandydatów z ww. dokumentami będą przyjmowane w terminie do dnia 27 września 2023 r. do godz. 1200

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konserwator”, ul. Powstańców Wielkopolskich 31 2, 86-061 Brzoza. 

5. O terminie i miejscu ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

6.  Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

7.  Druki ww. oświadczeń i kwestionariusza osobowego dostępne są w sekretariacie  Szkoły Podstawowej   

Oświadczenie, nabór

Oświadczenie - zdolność do czynności prawnych

Oswiadczenie - odpowiedzialność karna

Kwestionariusz osobowy kandydata

                    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wlkp. w Brzozie

                                                         Aleksander Królikowski

Załączniki