Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka


tel. (52) 381-23-58
tel. (52) 381-20-17
e-mail: gzoo@nowawieswielka.pl
NIP: 953 22 68 570
REGON: 001113798


Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 7.00-15.00
Wtorek: 7.00-16.00
Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-14.00