Przedszkole Samorządowe
"Stokrotka"
w Nowej Wsi Wielkiej

ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka

Tel.: 52/3812 344
Tel. : 48/881 231 383

e-mail: przedszkolenww@nowawieswielka.pl