Gminny Zespół Obsługi Oświaty

ul. Kwiatowa 20

86-060 Nowa Wieś Wielka

tel. 52 381 23 58
tel. 52 381 20 17
e-mail: gzoo@nowawieswielka.pl
NIP: 953 22 68 570
REGON: 001113798

Godziny urzędowania:
Poniedziałek   7.00 - 15.00
Wtorek          7.00 - 16.00
Środa            7.00 - 15.00
Czwartek       7.00 - 15.00
Piątek           7.00 - 14.00