Gminny Zespół Obsługi Oświaty
ul. Kwiatowa 20
86-060 Nowa Wieś Wielka

tel. 52 381 23 58
tel. 52 381 20 17
e-mail: gzoo@nowawieswielka.pl
NIP: 953 22 68 570
REGON: 001113798

Godziny urzędowania:
Poniedziałek    7.00 - 15.00
Wtorek            7.00 - 16.00
Środa              7.00 - 15.00
Czwartek         7.00 - 15.00
Piątek              7.00 - 14.00