Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty - Lila Górna

Główny księgowy - Teresa Woźniak

Specjalista ds. płac - Danuta Kowal

Specjalista ds. księgowości - Karina Cieślak 
Specjalista ds. administracyjnych - Teresa Obremska