Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej

ul. Ogrodowa 1
86-060 Nowa Wieś Wielka

tel. 881 231 233
tel. 052/381-28-59
intendent tel. 052/381-23-14

NIP: 554-27-51-515
REGON: 000269742

e-mail: spnww@nowawieswielka.pl
www: www.spnww.polskaszkola.pl