zamówienie na:

Dostawa 200 m3 oleju opałowego lekkiego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZOO.240.4.2020
wartość: poniżej 214000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PETROMOT Tadeusz Dębowski, 62-560 Skulsk ul. Konińska 45. Cena wybranej oferty (z VAT): 495.798,24 zł (słownie złotych: Czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem 24/100). Uzasadnienie wyboru oferty: wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i terminu płatności faktury (uzyskała w ocenie ofert najwyższą liczbę punktów). 
Ogłoszenie BZP (167kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1220kB) pdf
Załączniki w wersji doc (173kB) word

Informacja z otwarcia ofert (420kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (647kB) pdf

metryczka


Opublikował: Karina Śpiewak (18 grudnia 2020, 21:05:26)

Ostatnia zmiana: Karina Śpiewak (8 stycznia 2021, 14:07:55)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 277