Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (2)  |  Przetargi rozstrzygnięte (15)  |  Przetargi unieważnione (0)

zamówienie na:

Dostawa 200 m3 oleju opałowego lekkiego z dowozem do placówek oświatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

zamawiający: Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: GZOO.240.6.2021
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 16 grudnia 2021  12:00