2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

2008

Zarządzenie Nr 33/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Uchwała Nr XXXVI/383/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (37kB) word

Uchwała Nr XIX/180/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (27kB) word

Zarządzenie Nr 1/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (28kB) word

Zarzadzenie Nr 2/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (35kB) word

Zarządzenie Nr 3/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 2 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznej w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (35kB) word

Zarządzenie Nr 4/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (36kB) word

Zarządzenie Nr 5/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielk (45kB) word

Zarządzenie Nr 6/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. uchylające zarzadzenie w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży słuzbowej na obszarze kraju samochodem nie będą (29kB) word

Zarzadzenie Nr7/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 2 maja i 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (25kB) word

Zarządzenie Nr 8/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Gminnym Zespole Obługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (38kB) word

Zarządzenie Nr 9/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wiel (53kB) word

Zarządzenie Nr10/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zmiany planu finasowego dochodów własnych na 2008 r. (33kB) word

Zarzadzenie Nr 11/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez GZOO ... (36kB) word

Zarządzenie Nr 12/08 Kierownika Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 1 sierpnia 2008r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy GZOO w Nowej Wsi Wielkiej (43kB) plik

Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka - Organu z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego GZOO w Nowej Wsi Wielkiej (27kB) word

ZARZĄDZENIE NR 16/08 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej (36kB) word

ZARZĄDZENIE NR 17/08 KIEROWNIKA GMINNEGO ZESPOŁU OBSŁUGI OŚWIATY W NOWEJ WSI WIELKIEJ z dnia 29 grudnia 2008 r. Znak: GZOO.-0161/17/08 w sprawie ustalenia przyjętych zasad rachunkowości dla realizacji projektu „Kadry oświaty podwyższają swoje (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Karina Śpiewak (28 sierpnia 2008)
Opublikował: Karina Śpiewak (28 sierpnia 2008, 12:36:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739