W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia ucznia w ukraińskim systemie oświaty/Декларація про продовження навчання учня в українській системі освіти

XML

Treść

Oświadczenie w przypadku kontynuowania nauki zdalnej w ukraińskim systemie oświaty
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r.  w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 645) "Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty".

Oświadczenia można składać w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej, ul. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka, telefon  52 38 12 358 
Wzory znajdują się poniżej:
 
Заява у разі продовження дистанційного навчання в системі освіти України 
Відповідно до § 15 Положення Міністра освіти Ñ– науки від 21 березня 2022 року «Про організацію навчання, виховання та опіки дітей та молоді, які Ñ” громадянами України» (Вісник законів від 2022 року, ст. 645) «Діти та не підлягають обов’язковій однорічній дошкільній підготовці учні, які Ñ” громадянами України, зазначені в § 1, які навчаються у дитячому садку чи школі, що функціонують в системі освіти України з використанням методів Ñ– прийомів дистанційної освіти, шкільне обов'язкове або обов'язкове навчання, зазначене в Законі від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту. Батьки або особа, яка доглядає за дитиною або учня, повинні подати до громади, компетентної за місцем проживання дитини або учня, декларацію про те, що дитина або студент продовжить навчання в українській системі освіти».  

Заяви можуть бути подані до Муніципальної служби освіти в Nowa Wieś Wielka, вул. Kwiatowa 20, 86-060 Nowa Wieś Wielka, номер телефону 52 38 12 358   
Візерунки наведені нижче:   
 
 

Załączniki