W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kryteria rekrutacji dla Przedszkoli na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka

XML

Treść

Kryteria Rekrutacji do Przedszkola Samorządowego ,,Jarzębinka" w Brzozie 

1. Rozpatrywanie wniosków zgłoszenia w głównym etapie rekrutacji dotyczy kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

2. W przypadku zgłoszenia w trakcie rekrutacji większej liczby kandydatów spełniających warunek określony w ust. 1 w stosunku do ilości wolnych miejsc w Przedszkolu, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria o wartości wyrażonej w punktach: 
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
3. Jeśli po zakończeniu postępowania w Przedszkolu nadal są wolne miejsca i kandydaci uzyskali taki sam wynik określony w punkcie 2, stosuje się dodatkowe kryteria o wartości wyrażonej w punktach:
 1. obydwoje rodzice dziecka są osobami pracującymi, 
 2. dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w roku szkolnym, w którym trwa rekrutacja w danym przedszkolu,
 3. zadeklarowany pobyt dziecka powyżej 8 godzin dziennie,
 4. dziecko z rodzin o udokumentowanej trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej pozostających pod opieką GOPS lub pobierających zasiłek rodzinny,
 5. dziecko, którego rodzice składali wniosek o przyjęcie do przedszkola w minionym roku szkolnym. 
4. Wymagane dokumenty: 
 1. deklaracja o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, 
 2. wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola, do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o wielodzietności,
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
 • oświadczenie rodziców o zatrudnieniu,
 • oświadczenie, że rodzeństwo kontynuuje edukację w Przedszkolu;
 • oświadczenie - zadeklarowany pobyt dziecka w Przedszkolu powyżej 8 godzin,
 • oświadczenie o korzystaniu z form pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkie,
 • oświadczenie o nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola podczas rekrutacji w minionym roku szkolnym;
 • kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,
 • kserokopia dokumentu o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 • kserokopia dokumentu o niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
 • kserokopia dokumentu o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 • kserokopia dokumentu objęcia kandydata pieczą zastępczą. 

Kserokopie dokumentów należy poświadczyć własnoręcznym podpisem i umieścić zapis: ,,Kserokopia jest zgodna z oryginałem"5. Terminy rekrutacji:
 1. W terminie od 15 do 24 lutego rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu.
 2. Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się od 1 marca do 31 marca - składanie wniosków do Dyrektora Przedszkola.
 3. Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola odbywa się do 15 kwietnia.
6. Procedura odwoławcza: 
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. 
 3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 4. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego.

Załączniki

pobierz pdf, 64 kB